گردش مالی صنعت انیمیشن

گردش مالی صنعت انیمیشن

آیا می دانید گردش مالی صنعت انیمیشن در دنیا سالانه به حدود ۲۱۰ میلیارد دلار می رسد